NTFU

De Nederlandse Toer Fiets Unie is de enige overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen en de (georganiseerde) toerfietsers te behartigen. De NTFU is nationaal aangesloten bij NOC*NSF. Er zijn ruim 400 verenigingen aangesloten die gezamenlijk meer dan 6000 fietstochten per jaar organiseren. Een kompleet overzicht van deze tochten vind u in het Toerfiets Evenementen Programma (TEP) wat elk jaar in februari verschijnt. De TEP is voor leden van de aangesloten verenigingen gratis.

Wilt u meer weten, bel het NFTU-secretariaat: 0318-581300