MTB – Groep

Het gehele jaar worden er trainingen georganiseerd op zondagochtend voor een rit richting Dorst of de Loonse en Drunense Duinen. De MTB-groep start bij deze training op zondag altijd om 8.45 uur. De afstanden die worden afgelegd zijn rond de 50 a 60 km. Sinds kort wordt ook getracht om de groep te splitsen in een snelle en een langzamere groep. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat iedereen met een groep mee kan komen. Vooraf wordt door de boskapiteins afgestemd of we in een of twee groepen gaan rijden. Het vertrek zal altijd gezamenlijk zijn om in de bossen te splitsen en later gezamenlijk weer bij de Viersprong een Kleppermenu te nuttigen. Bij een beperkt aantal bikers zal er vaak gekozen worden om toch in een groep te rijden. Uiteindelijk wordt hierbij wel het principe gehanteerd van samen uit, samen thuis. Bij uitgepijlde tochten zoals rondje Loonse en Drunense Duinen en georganiseerde tochten wordt op afgesproken plaatsen op elkaar gewacht zodat we met elkaar de tocht afsluiten. De route wordt willekeurig bepaald, zodat er elke keer een andere route gereden wordt.

In de wintermaanden, het zogenaamde veldtoertochten seizoen, worden met name de veldtoertochten in de buurt deelgenomen.Over het algemeen wordt er gestart vanaf de Viersprong om met de bike naar het startpunt te gaan. Totale afstanden van +/- 100 km worden hierbij niet geschuwd.  Je moet hierbij denken aan deelname aan de veldtoertochten in Oosterhout, Alphen, Goirle, Hilvarenbeek en de lichtjestocht in Esbeek. Daarnaast worden er jaarlijks ook diverse marathons gereden in het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn de SKS SundernHagen Marathon, Vulcan Bike Marathon en de Saarschleifen bike Marathon. Om een dergelijke marathon te kunnen rijden heb je wel een goede voorbereiding nodig en vaak wordt aan deze marathon een weekend gekoppeld zodat men uitgerust aan de start en aan de terugreis kan beginnen.

Op het moment dat de avonden weer wat langer worden dan wordt er op woensdag avond ook trainingen georganiseerd. Men start dan om 18.45 uur vanaf de viersprong voor een rit in de bossen tussen Dongen, Dorst en Oosterhout. De afstand op woensdag avond is afhankelijk van het moment wanneer de zon ondergaat.  De afstand varieert tussen de 30 en 50 km.

Jaarlijks wordt ook de eigen veldtoertocht georganiseerd. De MTB-ers bereiden de tocht ook voor, zetten deze uit en begeleiden de deelnemers. Op deze dag krijgen we ook veel ondersteuning vanuit de diverse racegroepen.

De Mountainbike groep kenmerkt zich door gezelligheid te combineren met af en toe een aardige prestatie weg te zetten.