Bestuur

Het bestuur van TC De Kleppers bestaat uit de volgende personen:

Pascal Ringens : voorzitter@tcdekleppers.nl

Pim van Laarhoven : secretaris@tcdekleppers.nl

Theo Barendse : bestuurslid

Erik van Oers : penningmeester@tcdekleppers.nl

Tessa Trommelen : webmaster@tcdekleppers.nl

Ingrid Brouwers : bestuurslid

Taken bestuursleden vanaf 2019     

Algemeen

Contacten NTFU : Pascal Ringens en Pim van Laarhoven

Regio vergaderingen : Pascal Ringens, Theo Barendse, Erik van Oers, Pim van Laarhoven, Ingrid Brouwers, Tessa Trommelen

Contact derden : Pascal Ringens

Contactpersoon voor lief en leed : Ingrid Brouwers

Secretariaat

Notulen : Pim van Laarhoven

Leden administratie : Pim van Laarhoven

Meeltjes maken : Pim van Laarhoven

Penningmeester

Financiele Zaken : Erik van Oers

Commissie Activiteiten

KLD commissie : Theo Barendse

MHK commissie : Theo Barendse, Erik van Oers

Toercommissie : Ingrid Brouwers

Media & PR 

Artikelen pers : Tessa Trommelen

Website : Tessa Trommelen

Overige taken

Oud papier : Ingrid Brouwers

Clubkleding : Erik van Oers

Sponsoring : Pascal Ringens